Thursday, December 8, 2016

Unti-unti

Unti-unting nauupos.
Unti-unting napupudpod.
Unti-unting napapaos.
Unti-unting napapagod.

Unti-unting humihiyaw.
Unti-unting umiiyak.
Unti-unting nasasabaw.
Unti-unting pumapatak.

Mga bituing nawawalan ng ningning.
Bawat kisap ng mga mata.
Lumalayo sa piling.
Isa-isang nawawala.

Unti-unti.

No comments:

Post a Comment